Településrendezési eszközök módosításáról tartottak lakossági fórumot

Kedves Annahegyiek, Kedves Egyesületi tagok, Kedves Lakosok!

  1. Év végén megfogalmaztuk azt, hogy hogyan lehetne élhetőbb Annahegy! Megfogalmaztunk néhány pontot amiért érdemes tennünk!

Az Annahegyi Közéleti Egyesület és jó néhány Annahegyi lakos, telektulajdonos is részt vett a településrendezési eszközök módosításáról tartott lakossági fórumon! Aki el tudott jönni köszönjük részvételét és annak is aki valamilyen módon képviselte Annahegy érdekeit!

Polgármesteri javaslatra a Főépítész segítségével a városvezetés megtervezte azt, hogy miként lehetne a beépítési százalékot 15%-ra emelni. Gyakorlatban ez azt jelenti, ha a telektulajdonos 15%-os beépítettséget szeretne elérni, ciszternát kell létesítsen. A ciszterna mérete függ a telek burkolt felületétől, tehát nem csak az épület, hanem azon felül a járda, kocsibeálló, stb. 1 m2 burkolt területhez 50 literes ciszternát kell építeni, illetve a csapadékvíz felfogásához valamilyen tartályt.  A Városvezetés a Képviselőnk Albert Gábor és természetesen az Annahegyi Közéleti Egyesület között ebben a kérdésben nagy összhang, egyetértés van!

Reméljük, hogy pozitív eredménye lesz ennek az eseménynek!

        

HÉSZ Módosítás:

  1. ÜDÜLŐ ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Törökbálint területén az Anna-hegyen és a Szabadházi-hegyen található jelentős hétvégiházas

üdülőterület, valamint egy kisebb terület az érdi településhatár mellett.

Az Önkormányzat képviselőtestülete 55/2018.(V.15.) Ök határozatában döntött az

üdülőterületek fejlődésének elősegítéséről:

  • a legnagyobb megengedett beépítettség 15 %-ra növelése, 10 % és 15% közötti

beépítettség esetén a beépítettséggel arányos nagyságú ciszterna létesítésének

kötelezettségével.

  • a szintterületi mutató értékének megosztását, és terepszint alatti és terepszint feletti

építményrészekre, a terepszint felett a megengedett beépítettség arányában két teljes

szintet megengedve, terepszint alatt pedig 0,15 értéket meghatározva

  • az épületmagasság értékének növelését 5,0-te

A beépítés intenzitásának növelésével párhuzamosan a burkolt felületek nagysága is 50%-kal

megnő. A terület csapadékvíz elvezetését, -kezelését komolyabban fejleszteni kell. Helyi építési

szabályzatban a csapadékvizek kezelésére ciszternák létesítését kell előírni a megemelt

beépítési százalék kihasználása esetén. A burkolt utak létesítésével egyidejűleg a közterületek

csapadékvizeinek visszatartásáról is gondoskodni kell (záportározó létesítése, vagy kazettás

szikkasztóárok létesítése).

A Magyar Közút Nonprofit Zrt 2017. május 30-i (PES-993/4/2017) nyilatkozatát, amelyben külön

felhívta a figyelmet, hogy „4. Amennyiben a beruházással érintett terület övezeti besorolása,

illetve annak legnagyobb beépíthetősége módosításra kerül, akkor a tervet ( „Annahegy

csapadékvíz-elvezetés”) felül kell vizsgálni, illetve annak megvalósítását követően a

Jogosultnak a csapadékvíz-elvezető rendszert fejleszteni, bővíteni kell, beleértve Társaságunk

kezelésében lévő vízelvezető rendszert és az országos közút alatt lévő csatornákat is. 5. A

tervezett csapadékvíz-elvezető rendszert oly módon kell tovább tervezni, hogy a tervezett

rákötések kiépítést követően az országos közút csapadékvíz-elvezető rendszerébe bevezetett

plusz vizekkel növelt csapadékvíz a hatóság által 35100-2318-1/2015. ált. sz. határozatában

korábban előírt minőségi követelményeket ne lépje túl semmilyen körülmények között.”

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT JAVASLATA

A HÉSZ 25.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(2) „A magántelkeken és a magánutakon keletkező csapadékvizek visszatartását első

sorban saját telken belül kell szakszerűen megoldani, telken belüli elszikkasztással vagy

ciszternában való tározással. Új épület építése és meglévő épület beépítettséget növelő

bővítése esetén a ciszterna tározó térfogata az adott ingatlan minden egyes 50 m2 burkolt

felületére számítva legalább 0,75 m3 nagyságú legyen. Ha a csapadékvizek visszatartása

telken belüli elszikkasztással vagy ciszternában való tározással műszakilag nem lehetséges,

akkor egyedi megoldás alkalmazása csak a hálózat és a befogadó kezelőjének előzetes

engedélyével lehetséges.”

A HÉSZ 104. Üdülőterületek általános előírásai 122.§kiegészül:

(12) „Az üdülőövezetek területén terepszint feletti beépítettség +5%-os növekménye abban az

esetben vehető igénybe, ha a csapadékvizek visszatartásának biztosítása érdekében ciszterna

létesül telken belül, amelynek térfogata az adott ingatlan minden egyes m2 beépített és burkolt

felületére számítva legalább 50 liter tározó kapacitású legyen.

 

Forrás: Törökbálint Ma, Rudas Attila