Tűzgyújtás

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZGYÚJTÁSRÓL
Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!

2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.
Törökbálinton a belterületi ingatlanok esetében változás nem történt a rendelet hatályba lépével, hiszen ezeken a területen korábban sem lehetett égetni.
A külterületen viszont a lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését minden esetben előzetesen engedélyeztetni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóságával. Az ezzel kapcsolatos kérvényt, a tevékenységet megelőzően legalább tíz nappal kell benyújtani.
Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség elérhetőségei:
Telefonszám: 23-524-570
Fax: 23/524-570
Postacím: 2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.; 2032 Érd, Pf.: 26.
E-mail cím: erd.kk@katved.gov.hu
A nyomtatvány letölthető:http://pest.katasztrofavedelem.hu oldalról a Szabadtéri tűzgyújtás és irányított égetés menüpont alatt.
Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.
Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi!
Jogszabálytól eltérő, vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!A tűzvédelmi előírás megszegése 1 000 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. Ha a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, 3 000 000 Ft-ig terjedhet.
A szabályzás továbbra se érinti a kerti grillezést és a tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani a tűzgyújtás általános szabályait.
A tűzgyújtás általános szabályai:
• Ne hagyjuk felügyelet nélkül a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut!
• Gondoskodjunk a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kerti csapra szerelt locsolótömlő, tűz oltására alkalmas kéziszerszám – készenlétben tartásáról!
• Az égetést követően a tüzet gondosan oltsuk el, győződjünk meg arról, hogy valóban kialudt!
Törökbálint, 2015.05.06.

Elek Sándor polgármester Kailinger Ildikó jegyző