Közlekedjünk biztonságosan és szabályosan!

Az Annahegyi Közéleti Egyesület számára fontos a lakosok biztonsága, védelme így, 2019. augusztus 1-én kihelyezére kerültek a figyelemfelkeltő táblák amelyek reményeink szerint az átmenő forgalom lassítását eredményezi. A civil összefogásban már jeleztem azt, hogy Annahegyre szükséges valamilyen biztonságos közlekedést elősegítő megoldás. Az Egyesületünk megoldást talált erre. Nagyon köszönjük a táblák megvalósulásában a segítséget és a támogatást a Városvezetésnek, Vokány Attilának a táblák gyártásáért, Hopka Lászlónak a telepítésért, Hartauer Gábornak a táblák kreatívjának tervezéséért és végül de nem utolsó sorban köszönjük az Önök türelmét.
Annahegyen az utak minőségi helyreállítása során, közlekedési anomáliák alakultak ki. Sokan nem is tudják, hogy üdülőterületen mi a KRESZ szabály. Annak érdekében, hogy elkerüljük a baleseteket, az alábbiakban összefoglaljuk Önöknek azt, hogy, mennyi a megengedett sebesség, melyik utca van alárendelve a másiknak, azaz hol van elsőbbségadási kötelezettségünk. Annahegy területén, a megengedett legnagyobb sebesség 30 km/h. Nagyon fontos, hogy ezt betartsuk, mert egyre több gyalogos, gyerek, kerékpáros és babakocsis szülő is sétál az úton. A sebességhatárt a legtöbben a Séta utcában szegik meg. Ezen a szakaszon a 90-100 km/h sebesség sem ritka jelenség sajnos. Többnyire az Annahegyet tranzitútnak használt gyorshajtók, akik ezzel veszélyeztetik az itt élők biztonságát. A szabályos közlekedés betartatása miatt az Annahegyi Közéleti Egyesület elnöksége, a törökbálinti Rendőrfőkapitány segítségét kérte, hogy esetenként traffipax kiállításával, illetőleg rendőri jelenléttel fékezzék meg a szabálytalankodókat.
Kigyűjtöttük a minket érintő KRESZ szabályt, ami alapján megállapítható az elsőbbség adási kötelezettség.

1. § A rendelet hatálya
A rendelet a Magyar Köztársaság területén levõ közutakon és közforgalom elõl el nem zárt magánutakon folyó közlekedést szabályozza.
2. § Fogalmak
I. Az úttal kapcsolatos fogalmak
sz) Földút: jármû közlekedésre szabadon tartott, eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú (pl. zúzottkõ, kavics, murva, kohósalak stb.) út, amelyen legfeljebb talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ideértve azon földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti átjáró elõtt legfeljebb 50 méter hosszban szilárd burkolattal rendelkezik.
t) Szilárd burkolatú út: olyan út, amelynek útteste szabályosan lerakott kõ vagy mûkõ, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik.
28. § Elsõbbség az útkeresztezõdésben
(1) Az útkeresztezõdésben - ha a (2) bekezdés rendelkezéseibõl más nem következik - a jármûvel elsõbbséget kell adni
a) a jobbról érkezõ minden jármû és
b) a balról érkezõ villamos részére.
(2) A másik jármû érkezési irányától függetlenül elsõbbséget kell adni az útkeresztezõdésben
a) minden jármûvel a megkülönböztetõ fény- és hangjelzést együttesen használó gépjármû részére, továbbá minden ilyen gépjármûvekkel kísért (közrefogott), zárt csoportban haladó megkülönböztetõ fényjelzést használó gépjármû részére;
b) az olyan útról érkezõ jármûvel, amelyen az útkeresztezõdés elõtt „Elsõbbségadás kötelezõ” vagy „Állj! Elsõbbségadás kötelezõ” jelzõtábla van, a keresztezõ - illetõleg a kiegészítõ táblán vastag vonallal jelzett - útról érkezõ jármû részére;
c) földútról érkezõ jármûvel a szilárd burkolatú útról érkezõ jármû részére;
d) körforgalomban haladó jármûvel a körforgalmat keresztezõ villamos részére.
(3) Útkeresztezõdést jármûvel csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a vezetõ eleget tehessen elsõbbségadási kötelezettségének és e tekintetben másokat a jármû sebességével ne tévesszen meg.

Annahegyen a Séta utca, Margaréta utca, Virágos utca, Kertész utca, Napraforgó utca és a Pipacs utca számít szilárd burkolatú útnak. Ezek alapján, a Város irányából a Séta útra érkezők, egyenrangú utak találkozásánál, (Virágos utca, Kertész utca, Napraforgó utca), a jobbról érkezőknek elsőbbséget kell adni. Ugyanez a szabály vonatkozik a Virágos utca és Kertész utca vonatkozásában is. Mindkét utcában haladók a Séta utcában a Város irányába közlekedő járműveknek elsőbbséget kell adni. A Séta utcában a Város irányába haladók, a Margaréta utcából jövőknek kell elsőbbséget adniuk. A Virágos utca, Kertész utca, Pipacs utca és Margaréta utca szilárd burkolatú út, ezért minden azt keresztező utcáról jövőnek, mindkét irányból elsőbbséget kell adni az ezen az utcán közlekedő járművek részére. Fontos ezeket a szabályokat betartani, mert egyre több gyerek, kerékpáros, futó és sétáló használja Annahegy útjait.
Figyeljünk egymásra!
Köszönjük!

Szerző: Rudas Attila