Az ANNAHEGYI KÖZÉLETI EGYESÜLET A KÖZÖS ÖSSZEFOGÁSÉRT

Augusztus 28-án a Rózsa sétány 20. szám alatt tartotta meg Egyesületünk rendkívüli közgyűlését. Örömmel számolunk be, hogy a tagságunk egyre nő, folyamatosan érkeznek a belépési szándékok. Rudas Attila egyesületi elnök vezette az ülést, az adminisztratív teendőket Haraszti Gyula alelnök látta el. Az elnök röviden beszámolt az Egyesület eddigi eredményeiről és a céljairól. Fontos eredményként értékelte a beépítési paraméterek 15%-ra növelését. A Virágos utca minőségi helyreállításáért az Egyesület mellett a terület képviselője is sokat harcolt. Az AKE elnöke fontos célként határozta meg az illegális hulladék felszámolását, forgalomlassító (lakó-pihenő övezeti táblák) kihelyezését, kamerarendszer kiépítését. A tagság szükségesnek tartotta az alapszabály módosítását is. A jelenlévő egyesületi tagok egyet értettek abban, hogy a területi képviselő támogatásának erősítése érdekében az egyesület éljen a képviselő-jelölt(ek) és polgármester-jelölt állítás/támogatás lehetőségével. A meghirdetett napirend alapján Dr. Albert Gábor képviselő tájékoztatója következett, aki az útfejlesztések valamint az övezeti besorolás és beépítési paraméterek témák köré szervezte mondanivalóját. A területi képviselő elmondta, hogy a lakóövezeti átminősítésnek jelen állapotban nincs realitása, a beépítési paraméterek 15 %ra növelése – mely megfelelő méretű ciszternához kötött – testületi szándék. A szükséges államigazgatási szerveknek ugyanakkor még a hozzájárulása szükséges. Bár több utca mart aszfaltos helyreállítása megtörtént, a minőségi úthelyreállításhoz (csapadékvízelvezetéssel együtt) a lakossági önszerveződés és önerő mindenképpen szükséges lesz. A jegyző október 30-ig készíti elő az útalapról szóló pályázati rendszert. Ezt részben a fokozódó igények teszik szükségessé. Több kérdés, hozzászólás is elhangzott a megjelent tagok részéről. Az AKE tagsága a közösségi médiában és a honlapon történő tájékozódás mellett fontosnak tartja egy időközi nyomtatott kiadvány megjelentetését is. A közösségszervezésre úgy tűnik óriási igény mutatkozik. Végezetül köszönettel tartozunk Lukácsi Máriának a szíves vendéglátásért.