AKE Születése összefogással - Civil összefogás Törökbálint Anna-hegy településrész fejlődésének előremozdításáért!

Tisztelt Önkormányzat, tisztelt Képviselőtestület, tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Polgármesteri Hivatal!

Anna-hegy Törökbálint része, az Anna-hegyi víziközmű beruházás óta folyamatos fejlődésben lévő, frekventált és turisztikai szempontból is felkapott területe. Az elmúlt időszakban, a területen található telkek iránti kereslet megnőtt, az ingatlanok értékei megnövekedtek. Számtalan telek cserélt gazdát, folynak a telek-átminősítések, az építkezések, a lakásbővítések és a lakásfelújítások. A terület előbb utóbb benépesül annak ellenére, hogy a jelenlegi besorolás miatt az ingatlanvásárláshoz és/vagy az építkezéshez a bankok többsége egy építési, vagy lakásvásárlási hitelnél kedvezőtlenebb kondíciókkal nyújt hitelt. Az Önkormányzat az elmúlt évben elkészíttetett egy hatástanulmánytervet, melyben többféle lehetőséget vázolt fel az övezeti átsorolás kapcsán. Ezen dokumentum torzítások és túlzások sokaságát tartalmazza, ami nem fedi a valóságot és nem tükrözi a tényleges és átgondolt lehetőségeket. A tanulmány a demográfiai emelkedés miatt nem javasolja a lakóövezeti besorolást, holott Anna-hegy már most is kb. 60-70%-ban lakott. Az itt élő, törökbálinti állandó bejelentett lakcímmel és szavazati joggal rendelkező állampolgárokat hátrányos megkülönböztetés éri, mert nincs lehetőségük az állam által támogatott kedvezmények igénybevételére, mint például kedvezményes lakáshitel, CSOK, vagy a közművek bevezetéséhez az államilag támogatott ingyenes rácsatlakozás, vagy akár egy korszerűsítési hitel. A kormány azt hangsúlyozza, hogy az Európát fenyegető bevándorlással szemben a magyaroknak kell megoldani saját népességi problémáikat. Sajnos, egyes önkormányzati képviselőink a kormány álláspontjával szemben nem támogatják a probléma megoldását és megakadályozzák azoknak a külterületeknek a lakóövezeti besorolását, amelyek már megfelelnek a belterületbe vonás követelményeinek.

Az Anna-hegy lakóövezeti átsorolásával megakadályozható lenne az, hogy szaporodjon az elhagyatott telkek és az illegális beköltözők száma. A mellékletben csatoltunk néhány képet, amelyen néhány elszlömösödött ingatlan látható. Mi, az itt élők nyugodt, kertvárosias ANNA-HEGYET szeretnénk, és gyermekeink számára biztonságos és élhető környezetet. Az itt élők, és a telektulajdonosok összefogással és aláírásukkal támogatják az alábbi pontokban megfogalmazott kérelmet. Kérjük Önöket, hogy a 223/2016. (X.26) ÖKhatározat övezeti besorolás változásának tárgyalását 2018. I. negyedévben folytassák le.

223/2016. (X. 26.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1) Anna-hegy üdülőterület övezeti besorolásának változtatásával kapcsolatos tanulmánytervet megismerte 2) a tanulmányban ismertetett övezeti változásról az önkormányzati tehervállalás teljes ismeretében legkésőbb 2018. évben fog dönteni. Felelős: polgármester Határidő: 2016. október 28.

1. Felkérjük a Képviselőtestületet arra, hogy módosítsa Törökbálint Helyi Építési Szabályzatát annak megfelelően, hogy Törökbálint Anna-hegy a jelenlegi hétvégi házas üdülőterületi besorolásról lakóövezeti azaz Lke besorolást kapjon.

2. Felkérjük a képviselő testületet arra, hogy a jelenlegi 10% beépítési százalékot 15%-ra emeljék meg, hogy az állami támogatások, CSOK igénybevételi lehetősége biztosított legyen.

3. Felkérjük a Képviselőtestületet arra, hogy szabályoza a terület biztonságos közlekedését az előírt KRESZ alapján.(Fontos, utak útkereszteződések: Séta út forgalomlassítás, Séta út-Virágos utca; Séta út-Kertész utca, illetve Séta út–Napraforgó utca alá, illetve fölé rendelések).

4. Felkérjük a Képviselőtestületet arra, hogy tájékoztassák a lakosságot a már elkészült csapadékvíz-elvezetés és az útkoncepció-tervek alapján a beruházás elkezdéséről, befejezésének határidejéről és az utak javításának ütemezéséről.

5. Felkérjük a Képviselőtestületet arra, hogy Anna-hegy ki és belépő csomópontjaihoz térfigyelő kamerákat telepítsenek a közbiztonság érdekében és az illegális hulladék lerakók megfékezése miatt.

Kérjük, hogy a területet érintő önkormányzati és hivatali fejlesztőmunkáról folyamatosan és nyilvánosan tájékoztassanak minket!

Tisztelettel, az aláírók