AKE 2019. éves közgyűlése

Az Annahegyi Közéleti Egyesület megtartotta az éves rendes közgyűlését. A Közgyűlésre fontosnak tartottam meghívni Törökbálint Polgármesterét, Elek Sándort, Földvári László és Géczy Krisztián Alpolgarmestereket, mert az Egyesület 1 éves fennállása óta támogatják a kitűzött céljaink elérését. A napirendi pontok előtt polgármesteri tájékoztatót kaptunk arról, hogy Annahegy fejlődésére mennyit fordított a testület az elmúlt 4 évben. Kitért arra, hogy a napokban elfogadott HÉSZ módosítás a beépítési paraméterek tekintetében (a rendelet 2019.02.22-től lép hatályba), és az elfogadott költségvetés a 100 millió Forintos csapadékvíz elvezetésére kiírt pályázati önrész tekintetében is nagy előrelépést jelenthet az Annahegyiek számára. Beszélt arról, hogy a területen út karbantartási kötelezettséghez 2 éves szerződést kötöttek egy céggel, akinek a feladata a területen keletkezett úthibák javítása, lakossági bejelentésre. A tájékoztató után a közgyűlés rátért a napirendi pontok megtárgyalására. Ezt követően az elmúlt év eredményeiről adtam tájékoztatást. Az egy éve indított társadalmi összefogás számos pontja teljesült, többek között a beépíthetőség 10-15%-ra emelése a 400 támogató aláírásnak köszönhetően, így büszkén mondhatom, hogy az Annahegyiek között összetartás van és a kitűzött célok egységben elérhetők! Az alapszabály módosítások és képviselői tájékoztató után a további terveinkről tájékoztattam a jelenlevőket. Terveink között szerepel a biztonságos közlekedés biztosítása, amely a Séta utcán 4db figyelemfelkeltő, forgalomlassító tábla telepítését jelenti. Földvári László Alpolgármester bejelentette, hogy alpolgármesteri keretből, megtámogatja a táblák kivitelezését. Az illegális hulladék felszámolása, elhanyagolt telkek tulajdonosainak felhívása a karbantartásra, a terület házszám problémájának megoldása, illetve a busz hétvégi járatának visszaállításának lehetőségeiről is egyeztetést kezdeményezünk. Annahegyen az utóbbi időben, több autófeltörésről szereztem tudomást, ezért felhívtam a figyelmet erre a városvezetésnek, melynek hatására az Alpolgármester, tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy az adótoronynál egy rendszámfelismerő kamera kerül kiépítésre, illetve javaslatot kérnek az egyesülettől a vadkamerák helyének meghatározásában az illegális hulladék és az ilyen jellegű bűnözés visszaszorítása érdekében. Géczy Krisztián Alpolgármester tájékoztatásában a Városőrség mindent megtesz az illegális hulladék lerakatok felszámolásában. A tagok felszólalásában leginkább a közlekedés, illegális hulladék, és lakóövezeti átminősítés témáit vetették fel. Minden témában egyeztetni fogok a városvezetéssel és az ügyekkel foglalkozó szakértőkkel.

Üdvözlettel:
Rudas Attila Egyesületi elnök