ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelemmel, valamint érintett személyként az Ön által gyakorolható jogokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az Annahegyi Közéleti Egyesület adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Annahegyi Közéleti Egyesület - AKE

Székhelye: 2045.Törökbálint, Nárcisz u 29.

Nyilvántartási száma: 13-02-0007407

Budapest Környéki Törvényszék ügyszáma: 1400/Pk.60049/2018

Egyesület formája/közhasznú jogállás: Egyesület, nem közhasznú

Adószám: 18977462-1-13

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Annahegyi Közéleti Egyesület

Elnök: Rudas Attila

Alelnök: Haraszti Gyula

2045. Törökbálint,

Nárcisz u 29.

Tel: +36 30 892 6488; +36 30 972 2381

info@annahegy.hu

(a továbbiakban: AKE) jár el az adatkezelés valamennyi folyamatát illetően (pl. adatgyűjtés, feldolgozás és továbbítás) a törvényi előírások szerint. Az alábbi nyilatkozat áttekintést nyújt Önnek arról, hogy milyen típusú adatokat gyűjt az AKE, azokat hogyan használja és továbbítja, milyen biztonsági intézkedéseket tesz az AKE az adatainak védelme érdekében, valamint arról, hogy Ön a jogait hogyan gyakorolhatja.

§ 1 A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és tárolása

Amennyiben Ön a AKE tagjává kíván válni, illetve az annahegy.hu oldalon regisztrál, az AKE különféle adatokat gyűjt Önről, részben úgynevezett személyes adatokat. Ezek olyan információk, amelyek azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett személy) vonatkoznak.

1. AKE tagnyilvántartás

Amennyiben Ön a AKE tagjává kíván válni az AKE különféle adatokat gyűjt Önről, részben úgynevezett személyes adatokat. Ezek olyan információk, amelyek tartalmazzák az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét. Az adatok megadása önkéntes, de szükségszerű, az AKE teljeskörű tagjává váláshoz a tagnyilvántartás kezeléséhez. Adatok törlése a tagság megszűnésével törlődnek.

2. Az AKE weboldalának felkeresése általánosságban

Amikor felkeresi a AKE weboldalait (technikai szükségszerűség miatt), Ön továbbítja internetes böngészőjének adatait a mi webszerverünk részére. Az Ön internetböngészője és a mi webszerverünk közötti kommunikációhoz szükséges aktív kapcsolat során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre:

A megkeresés dátuma, időpontja

A kért adatok neve

Az oldal, ahonnan az adatokat kérték

Hozzáférési állapot (továbbított adatok, nem elérhető adatok stb.)

Az alkalmazott böngésző és operációs rendszer

Annak a számítógépnek a teljes IP-címe, amelyről a kérés érkezett

Továbbított adatmennyiség

Technikai biztonsági okokból, így különösen a webszerverünk elleni támadások elhárítása céljából ezeket az adatokat rövid ideig tároljuk. Ezen adatok alapján az egyes személyek azonosítása nem lehetséges. A tárolás jogalapja: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 6.§ (b).

További személyes adatok csak akkor kerülnek gyűjtésre, ha azt Ön önként rendelkezésre bocsátja, például egy megkeresés vagy regisztráció során. Az érintett területtől függően a AKE az Ön által megadott személyes adatokat az Ön megkereséseinek megválaszolásához használja fel, valamint a megrendelés teljesítése és a weboldalak technikai adminisztrációjának céljából. A felhasználás az egyes területeken a következőképpen történik:

a) Felhasználói fiók / Regisztráció

Ezen kívül az is lehetséges, hogy Ön a AKE weboldalán regisztrál. Ehhez megadhat egy jelszót az e-mail címével együtt, amelyek együttesen lehetővé teszik az Ön számára a későbbi látogatáskor az egyszerűbb bejelentkezést, adatai újbóli megadása nélkül. A AKE elmenti az Ön által megadott adatokat ahhoz, hogy létrehozzon egy felhasználói fiókot. Az AKE az Ön adatait, mindaddig megtartja, ameddig Ön a regisztrációját fenntartja. Önnek joga van bármikor a regisztráció alkalmával megadott adatait lekérdezni, kijavítani és/vagy azok AKE általi törlését kérni.

3. Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben Ön a AKE honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésének segítségével lép kapcsolatba a AKE-val, az Ön által megadott adatok tárolásra kerülnek annak érdekében, hogy üzenetét a megfelelő személynek továbbíthassuk. Ez az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pontjának megfelelően történik annak érdekében, hogy kérelme feldolgozásra kerüljön. Egyéb célokra a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatai nem kerülnek felhasználásra, különösen nem reklámcélokra. Miután kérését megválaszoltuk, töröljük azt a hozzá kapcsolódó személyes adatokkal együtt.

4. Weboldal regisztrált felhasználói előny

A jelszóval védett felhasználói felület létrehozása lehetővé teszi, ill. egyszerűsíti a rendelkezésre álló funkciók használatát, pl. Belépési nyilatkozat letöltése, Alapszabály megtekintése.

Ennek keretében Önről a következő adatok kerülnek tárolásra: családi és utóneve, e-mail címe, jelszava és születési ideje, mint kötelezően kitöltendő mezők, megszólítás, titulus, telefonszám és mobiltelefonszám mint önkéntesen megadható adatok.

A jelszóval védett felhasználói felület bármikor törölhető maga a felhasználó által a "Fiók törlése" funkció segítségével.

§ 2 A személyes adatok továbbítása és törlése

1. Az AKE weboldal felkeresése

Az AKE weboldalainak egyszerű felkeresése alkalmával tárolt adatok (1. §) nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.

2. A felhasználói fiók törlése

Amennyiben Ön a AKE weboldalán regisztráció segítségével felhasználói fiókot hozott létre, a AKE törli a regisztrációt, ha ezt a kérelmet az adatvédelmi tisztviselő részére jelzi (§ 6).

3. Hírlevél

A hírlevél regisztrációjához megadott e-mail cím nem kerül harmadik fél részére továbbításra. Az AKE kizárólag adatfeldolgozás céljából használja. Ha már nem szeretne a továbbiakban hírlevelet kapni (§ 5., 3.), az e-mail címét töröljük a listáról.

4. Adattovábbítás a hatóságok és más állami intézmények részére

Az adatoknak az AKE egyesületen kívüli harmadik fél részére történő továbbítása csak akkor történik meg, ha az illetékes hatóság vagy állami intézmény egyedi esetekben elrendeli a kiadást, mivel ekkor a AKE erre köteles.

§ 3 Biztonsági figyelmeztetés

1. Általános technikai és szervezési intézkedések

A AKE számos biztonsági intézkedést tett a személyes adatok megfelelő mértékű és nagyságrendű védelme érdekében.

A AKE által tárolt valamennyi adat védelmét fizikai, technikai és eljárási intézkedésekkel biztosítjuk, amelyek a speciálisan erre feljogosított személy hozzáférésére korlátozzák az információkhoz való hozzájutás lehetőségét, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban.

2. Jelszavak

A weboldalunkhoz való hozzáféréshez szükséges jelszavát soha nem szabad harmadik felek rendelkezésére bocsátani, és azt rendszeresen módosítani szükséges. Amennyiben a weboldalon ki akar lépni felhasználói fiókjából, kattintson a kijelentkezés gombra és zárja be a böngészőt, hogy az illetéktelen hozzáférést megakadályozza.

4 § Sütik / Viselkedésalapú reklám

A Multimédia-törvény (Telemediengesetz) 15. § (3) bek. szerint a AKE felhasználói profilokat hoz létre reklámozás, piackutatás vagy a AKE weboldal igény szerinti átformálásához, feltéve, hogy a felhasználó azt nem kifogásolja. A kifogás lehetősége minden esetben az egyes technikai intézkedéseknél kerül bemutatásra.

1. A sütik használata

Weboldalainkon „sütiket“ használunk az úgynevezett viselkedésalapú hirdetések célzására. Ezek olyan szöveges fájlok, ahol adatok segítségével a merevlemezen tárolódnak a használati információk (látogatott webhelyek, látogatások száma, látogatási idők, az egyes oldalakon való tartózkodási idő stb.) és a felhasználói profilok. Ezeket a felhasználói profilokat anonimizálják és egy technikai (statisztikai) értékelési eljárás során kiértékelik azért, hogy később lehetővé tegyék az internetes hirdetések (például bannerek) egyéb internetes oldalakon történő megjelenítését az adott felhasználó érdeklődési köre alapján. Semmilyen esetben sem tárolhatnak a sütikben személyes adatokat, mint például név, cím, e-mail cím.

§ 5 Az Ön jogai

1. Tájékoztatás

Önnek bármikor jogában áll az Ön személye tekintetében feldolgozott adatok, az adatok eredetének, az átvevőknek, valamint az adatfeldolgozás céljának megismerése. Ebben az esetben, kérjük, forduljon a AKE adatvédelmi tisztviselőjéhez (6. §).

2. A hozzájárulás visszavonása (pl. hírlevélküldés)

A személyes adatoknak a AKE által történő felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, például a AKE hírlevélküldésére vonatkozóan. Amennyiben szeretné visszavonni a hozzájárulását a hírlevél fogadásához, kérjük, kattintson a "leiratkozás a hírlevélről" linkre a kapott hírlevél alján. Egyéb esetekben forduljon az AKE adatvédelmi tisztviselőjéhez.

4. Az Ön további jogai

Önnek joga van személyes adatai helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok jövőbeni kezelése ellen, továbbá joga van az adathordozhatósághoz.

Önnek, mint érintettnek, jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, különösen tartózkodási helye, foglalkozása vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, bármilyen más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül, ha Ön úgy gondolja, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelése sérti az adatvédelmi szabályokat.

5. Illetékes felügyeleti hatóság

Személyes adatainak felhasználásával kapcsolatos panaszok esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

§ 6 Elérhetőség / Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelemmel, valamint érintett személyként az Ön által gyakorolható jogokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a AKE adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Annahegyi Közéleti Egyesület

Elnök: Rudas Attila

Alelnök: Haraszti Gyula

2045. Törökbálint,

Nárcisz u 29.

info@annahegy.hu